Category Archives: ثبت شرکت در سوئد

لیست مشاغل مورد نیاز در سوئد ۲۰۲۳

دولت سوئد لیستی از شغل‌هایی که در حال حاضر در بازار کار سوئد نیازمند پر کردن هستند، ارائه داده است. با این حال، از سال ۲۰۲۳ تغییرات اساسی در این لیست اتفاق افتاده است. بسیاری از شغل‌ها حذف شده‌اند و تنها چند تا جدید به آن افزوده شده است. این تغییر همچنین به این معناست […]