Tag Archives: زیست‌شناسی ساختاری، بیوشیمی پروتئین، زیست‌شناسی مولکولی، بیوفیزیک، دانشگاه هلسینکی، خالص‌سازی پروتئین، بیماری آلزایمر، بیوفیزیک مولکولی، مؤسسه بیوتکنولوژی.

جاب آفر روز در دانشگاه هلسینکی فنلاند

محقق پسادکترا در زیست‌شناسی ساختاری معرفی پروژه: پروژه تحقیقاتی بر زیست‌شناسی ساختاری و بیوفیزیک تعاملات پروتئینی در عملکرد سیناپس‌های عصبی و تنظیم از دست دادن سیناپس در بیماری آلزایمر متمرکز است. شرایط و الزامات: مزایا و فرصت‌ها: درباره مؤسسه: مؤسسه بیوتکنولوژی دانشگاه هلسینکی یکی از پیشروان در تحقیقات زیست‌علوم با محیطی پویا و پیشرفته است. […]