لیست مشاغل مورد نیاز در سوئد ۲۰۲۳

دولت سوئد لیستی از شغل‌هایی که در حال حاضر در بازار کار سوئد نیازمند پر کردن هستند، ارائه داده است. با این حال، از سال ۲۰۲۳ تغییرات اساسی در این لیست اتفاق افتاده است. بسیاری از شغل‌ها حذف شده‌اند و تنها چند تا جدید به آن افزوده شده است. این تغییر همچنین به این معناست که درخواست گرفتن مجوز کار برای شغل‌هایی که در این لیست نیستند، دشوارتر خواهد بود. این لیست شغل‌های کمبودی در سوئد بر اساس آمارهای ارائه شده توسط آژانس کار، آژانس مهاجرت، وزارت امور خارجه و سایر نهادهای قانون‌گذار تهیه شده است.
لیست مشاغل مورد نیاز به سه زیان سوئدی و انگلیسی و فارسی به شرح زیر است:

SWEDISH JOB TITLEENGLISH JOB TITLEPERSIAN JOB TITLE
AnläggningsarbetareConstruction workersکارگران ساختمانی
AnläggningsmaskinförareConstruction machine operatorاپراتور ماشین‌های ساختمانی
ArbetsterapeuterOccupational therapistsمتخصصان ارگونومی
BarnmorskorMidwivesماماها
Barnsjuksköterskor och skolsjuksköterskorPediatric nurses and school nursesپرستاران کودک و مدرسه
BetongarbetareConcrete workersکارگران بتن‌کاری
Biomedicinska analytikerBiomedical analystsتحلیلگران زیست پزشکی
Buss- och spårvagnsförareBus and tram driversرانندگان اتوبوس و تراموا
Byggnads- och ventilationsplåtslagareBuilding and ventilation sheet metal workersکارگران ساختمانی و تهویه
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggningCivil engineer in constructionمهندسین عمران
Civilingenjörsyrken inom maskinteknikCivil engineer in Mechanical Engineeringمهندسین مکانیک
DistriktssköterskorDistrict nursesپرستاران مناطق
FastighetsskötareProperty managerمدیر ملک‌ها
FysioterapeuterPhysiotherapistsفیزیوتراپیست‌ها
Förare av jordbruks- och skogsmaskinerDriver of agricultural and forestry machineryرانندگان ماشین‌های کشاورزی و جنگلی
FörskollärarePreschool teacherمعلمان مهد کودک
GeriatriksjuksköterskorGeriatric nursesپرستاران سالمندان
GolvläggareCarpenterنجاران
GrundskollärarePrimary school teacherمعلمان دبستان
Grundutbildade sjuksköterskorNursesپرستاران
Hovmästare och servitörerForemen and waitersرؤسا و پیشخدمتان
IndustrielektrikerIndustrial electricianالکتریسیته صنعتی
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggningEngineers and technicians in constructionمهندسین و تکنسین‌های ساختمانی
Installations- och serviceelektrikerInstallation and service electricianالکتریسیته نصب و خدمات
Kockar , köksmästare och souscheferChefs, head chefs and sous chefsآشپزها، سرآشپزها و زیرآشپزها
Lärare i yrkesämnenTeachers in vocational subjectsمعلمان دروس شغلی
Malmförädlingsyrken och brunnsborrareOre processing professions and well drillersتخصص‌های فرآوری معدنی و حفاران
Medicinska sekreterare och vårdadministratörerMedical secretaries and care administratorsمنشی‌های پزشکی و مدیران مراقبت
Miljö- och hälsoskyddsinspektörerEnvironmental and health inspectorsبازرسان محیط و بهداشت
Mjukvaru- och systemutvecklareSoftware and system developerتوسعه‌دهندگان نرم‌افزار و سیستم‌ها
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörerMotor vehicle mechanics and vehicle repairersمکانیک‌های خودرو و تعمیرکاران
Murare och plattsättareMasons and tilersبناکاران و کاشی‌کاران
MålarePainterنقاشان
OperationssjuksköterskorOperating room nursesپرستاران اتاق عمل
Processoperatörer inom tillverkningProcess operators in manufacturingاپراتورهای فرآیند در تولید
Processövervakare inom kemisk industriProcess supervisor in the chemical industryسرپرستان فرآیند در صنعت شیمیایی
PsykiatrisjuksköterskorPsychiatric nursesپرستاران روانپزشکی
PsykologerPsychologistsروانشناسان
RöntgensjuksköterskorX-ray nursesپرستاران رادیولوژی
SaneringsarbetareSanitation workersکارگران بهداشتی
SkogsarbetareForest workersکارگران جنگل
SkötareCaretakerنگهبانان
Slaktare och styckareButchers and butchersقصابان و تکه‌گران
SmederBlacksmithsآهنگران
Socialförsäkringshandläggare
Social insurance administratorمدیران بیمه اجتماعی

ویزای جستجوی کار سوئد چیست؟

مخصوص افرادی که علاقمند به بررسی فرصت‌های شغلی در سوئد هستند، مجوز اقامت برای جویا‌ی شغل یک مسیر ارزشمند فراهم می‌کند. این مجوز به افراد، به ویژه کسانی که از خارج از اتحادیه اروپا (EU) و منطقه اقتصادی اروپا (EEA) هستند، امکان اقامت قانونی در سوئد را در حالی که به دنبال شغل می‌گردند، می‌دهد.

شرایط گرفتن این ویزا چیست؟

 1. مدرک دانشگاهی: برای دریافت این ویزا، داشتن مدرک کارشناسی ارشد الزامی است، و این مدرک باید با معادل سازی مدارک دانشگاهی سوئد تطابق داشته باشد.
2. تمکن مالی کافی: در طول مدت اقامت موقت (3 تا 9 ماه)، باید از تمکن مالی کافی برای هزینه‌های زندگی، که حدود 13 هزار کرون در ماه است، برخوردار باشید.
3. تسلط به زبان: اثبات تسلط به زبان انگلیسی یا سوئدی اجباری نیست، اما آشنایی با زبان رایج مردم کشور ضروری است.
4. تجربه کاری مرتبط: داشتن تجربه کاری مرتبط می‌تواند برای اخذ ویزا اهمیت زیادی داشته باشد و به عنوان یک امتیاز بزرگ محسوب می‌شود.

از طریق ویزای جستجوی کار در سوئد، معمولاً در مدت دو ماه پاسخ اداره مهاجرت را دریافت می‌کنید. این ویزا می‌تواند به کارت اقامت دائم و اخذ شهروندی سوئد منجر شود. پس از یافتن شغل مورد نظر، با اشتغال مداوم به مدت 4 سال و پرداخت مالیات، می‌توانید اقامت دائم را درخواست دهید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *